Patricia Akkermans

Praktijk natuurgeneeskunde - Nijmegen


Dit artikel is ook gepubliceerd op Online Magazine Nieuwetijdskind. Lees je liever een pdf?

 

Synchroniciteit, een betekenisvolle weg naar je bestemming, deel 2

Een serie van 3 artikelen over synchroniciteit. In deel 2 ga ik nader in op synchroniciteit en voorspellingskunst zoals I-Tjing, de betekenis van getallen, astrologie en voorspellende dromen.

Synchroniciteit en divinatietechnieken zoals I-tjing

Divinatietechnieken[1] kun je zien als een manier waarmee je toegang krijgt tot het onderbewuste en het grotere verband tussen alles in en om ons heen. Daarmee zijn ze een manier om synchroniciteit in ons leven waar te nemen.

De herkomst van I Tjing als een van de divinatietechnieken zoals wij die nu kennen is terug te voeren tot Confucius, een beroemd denker en filosoof uit het oude China. Het Confucianisme dat een hele tijd dé staatsleer in China is geweest vindt zijn inspiratie in tekstverzamelingen van Confucius die de vijf klassieken worden genoemd, één daarvan is I Tjing (of I Ching), ‘het boek der Veranderingen’.  

De techniek van het I Tjing-orakel is in de loop van de eeuwen veranderd van een enkelvoudige orakeltechniek met vragen over de toekomst waarop ja of nee kon worden geantwoord, tot een boek met raadgevingen die de juiste wijze van handelen aangeeft. Men gaat uit van de grondgedachte van de loop der dingen, het Ene in al het vele . Alles is met elkaar verbonden en bewegingen in de macrokosmos beïnvloeden ook bewegingen in de microkosmos.

Het gegooide hexagram geeft overzicht over bewegingen in de macrokosmos (de loop der dingen) en in de microkosmos (de ontwikkeling van de vraagsteller). Als men dit overzicht heeft, geven de antwoorden uitsluitsel over wat te doen om in harmonie met de tijd te zijn. ‘ De vraagsteller dient hiertoe te beschikken over een helder en rustig gemoed, dat ontvankelijk is voor de kosmische invloeden, verborgen in de eenvoudige orakeltechniek, die in verbinding staat met de bronnen van het leven’ (1)

Eigenlijk zijn alle divinatietechnieken gebaseerd op deze grondgedachte. Door een orakel te raadplegen, of dat nu I Tjing, tarot of een andere orakellegging is, geeft men het onbewuste de kans een boodschap te geven, er van uitgaande dat alles één is en men onderdeel is van het Ene (een uitgangspunt van synchroniciteit). Een orakel voorspelt niet de toekomst, maar geeft dieper inzicht in de loop der dingen. Synchroniciteit wordt zo ervaren in de plotselinge doorkijkjes van de universele verbondenheid achter alles om ons heen.

Wie dicht bij zijn eigen wezen leeft heeft beter toegang tot deze kosmische invloeden en ontdekt zo beter de juiste richting waarin de geschiedenis voortgaat. Concrete voorspellingen doen deze leggingen dus niet. Wat gaat gebeuren blijft sterk afhankelijk van wat de vraagsteller met de uitkomst doet of kan.

Synchroniciteit en getallen

Divinatietechnieken zijn naast beelden en symbolen ook bijna altijd gebaseerd op getallen. Tarotkaarten, I Tjing hexagrammen of ander ‘orakel’-kaarten hebben heel vaak een nummer of er komen aantallen in voor. Hoe komt dit?

Van oudsher hebben getallen een symbolische en heilige waarde al dan niet met een archetypische grondslag. Ook in ons Westerse denken hebben sommige getallen een symbolische, kwalitatieve waarde; zo wordt het getal 3 bijvoorbeeld in het Christendom geassocieerd met de heilige drie-eenheid (vader, zoon, heilige geest).

Getallen werden vroeger gezien als kosmische goddelijke principes die de basisvorm van het universum zouden vormen. Het waren goden en godheden. In de oude Mayacultuur had de naam van een God altijd een getal. Het is pas in ons Westerse denken dat de mens het getal tot een product van de menselijke geest maakte en er de Godheid buiten plaatste. Maar de mens is niet de uitvinder van de getallen!

‘De grote fout zit erin dat de (Westerse) mens het tellen als helpende hoeveelheid en als constructie van de menselijke geest gelijkstelde met getallen die op zichzelf staan’ (2). Een mooi voorbeeld is het volgende: stel men heeft een stapel stenen waarvan met statistische zekerheid is vastgesteld dat een steen een gemiddelde inhoud heeft van drie kubieke centimeter. Hoeveel individuele stenen zouden er tussen liggen die deze omvang ook precies hebben? Nauwelijks. De statistische waarheid is zo al gauw een abstractie van onze geest, maar de feitelijke realiteit is geheel anders.                                                                            

Getallen binnen het synchronistisch denken hebben dus een kwalitatieve betekenis met een eigen symbolische, vaak heilige waarde. In onze huidige tijd zijn wij deze kennis en onze binding er mee kwijtgeraakt.

Fascinerend vind ik onderzoek dat gedaan is naar sprookjes (2). Hierin kan men in het voorkomen van aantallen personen, mannelijk en vrouwelijk en de geactiveerde archetypen het verloop van het sprookje voorspellen. Door te tellen kon men dus het verloop van het verhaal voorspellen! Hiermee is meteen de oorsprong van ons Nederlandse woord ‘vertellen’ verklaard (in het Duits erzählen).

Bijvoorbeeld: het getal vier staat voor volledigheid en zo gaan veel sprookjes over viertallen of veelvouden daarvan, zoals Assepoester, de wolf en de zeven geitjes, sneeuwwitje en de zeven dwergen. En als het viertal vrouwelijk is kan men er bijna zeker van uitgaan dat er gezocht zal gaan worden naar het mannelijke element zoals bijvoorbeeld in het sprookje van Assepoester.

Synchroniciteit en astrologie

Over synchroniciteit in relatie tot astrologie is veel geschreven en onderzoek naar gedaan. De twee begrippen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De meest gangbare uitleg over astrologie is de volgende: astrologie en astrologische consulten zijn gebaseerd op de samenhang tussen de stand van de planeten en het innerlijk van de mens. Deze kijk op astrologie stamt af van Hermes Trismegistus. Hij is het meest bekend van zijn uitgangspunt: ‘zo(als) boven, zo (ook) beneden’, verwijzend naar de gelijkstelling van hemel en aarde, van de macrokosmos en de microkosmos.

De invloed op ons van planeten en sterren bestaat niet in oorzakelijke zin, er is geen verband tussen oorzaak en gevolg. Dat is ook de reden dat astrologie niet serieus wordt genomen door de Westerse wetenschap. Een gevolg zonder oorzaak is niet wetenschappelijk en dus niet waar. Als men echter van het uitgangspunt uitgaat dat verschijnselen buiten de mens ook zijn weerslag vinden binnenin de mens, kan men zeggen dat de beweging of stand van planeten (of verschijnselen) in de kosmos reflecteren in het individu of in aardse zaken.

Een mens wordt geboren onder een bepaald gesternte dat een blauwdruk is van zijn mogelijkheden in het leven en ook op welk levensgebied het lastig kan worden, afhankelijk hoe hij zich ontwikkelt en welke keuzes hij maakt. In die zin kan een astroloog grote lijnen in iemands leven zien uit de stand van sterren en planeten. Dit lijkt dan op voorspellen, maar is het strikt genomen niet. Zoals planeten in hun baan moeten blijven (anders wordt het een zooitje boven), zo geldt dit ook voor een individu. Als iemand uit zijn baan gaat wordt hij ongelukkig. Wie keuzes maakt die niet in de lijn liggen met zijn blauwdruk voelt zich vaak niet vervuld.

Synchroniciteit en voorspellende dromen

In het verleden zag men dromen als boodschappen van de goden en kende men er een voorspellende functie aan toe. In alle oude culturen kende men dromen een grote betekenis toe. Ook in de Bijbel zijn daarvan verschillende voorbeelden te vinden zoals de droom van Jacob en zijn gevecht met God (Gen.32,23-33).

Dromen worden in de esoterische hoek over het algemeen gezien als verbinding tussen het bewustzijn en het onbewuste. Jung (3) heeft hier het begrip ‘collectief onbewuste’ aan gekoppeld. Alle ervaringen van alle generaties voor ons zijn er nog, vaak verpakt in archetypen of archetypische beelden en zijn voor ons toegankelijk via dromen. Het samenvallen van onze huidige psychische toestand (bewust of onbewust) met dromen waarin een zelfde boodschap tot uitdrukking komt is synchroniciteit.

Inmiddels weet ik uit eigen ervaring en uit verhalen van anderen dat dromen vaak informatie geven op een symbolische manier waarmee uitdrukking gegeven wordt aan de huidige situatie. Dromen kunnen informatie bevatten over de (mogelijke) toekomst en belemmeringen op de weg. Het is goed om je te realiseren dat dromen in een symbool- of beeldtaal of in metaforen vanuit de ziel tot ons spreken en dat men er voor dient te waken dat het ego er een verkeerde mentale interpretatie van maakt. 

Ik geloof er in dat je gewaarworden van synchroniciteit kan bijdragen aan het vergroten van je onderbewustzijn en dat je handelt op een manier die in harmonie met de tijd is. Dat we, als we hiervoor open staan, hier makkelijker toegang toe krijgen.

In deel 3 ga ik nader in op synchroniciteit in het dagelijks leven en welke bijdrage dit kan leveren op de weg naar je bestemming.

© Patricia Akkermans  www.patricia-akkermans.com

Noot: de wijsheid die men kan vinden in de I Tjing is zo groots en diep dat het buiten het kader van dit artikel valt. Voor wie geïnteresseerd is in meer informatie over de I Tjing kan hiervoor naar een hele informatieve website van Ruud Nederveen die zich baseert op de oorspronkelijke Duitse vertaling van de Chinese I Tjing door Richard Wilhelm.

Voor dit deel  heb ik me door meerdere bronnen laten inspireren, de belangrijkste zijn:

  1. Wilhelm, R. (1991). I Tjing, het boek der veranderingen. Deventer: Ankh Hermes.
  2. Franz, M.-L. v. (1984). Over voorspellen en synchroniciteit, de psychologie van het betekenisvolle toeval. Amsterdam: Uitgeverij Schors.
  3. Jung, C. G. (2007). Synchroniciteit; een beginsel van acausale verbondenheid. Rotterdam: Lemniscaat.

[1] Divinatie betekent; voorspellingskunst of inzicht in de toekomst door bovennatuurlijke gave

Artikelen